http://m-acryl.sk/cms/uploads/tartalom/elokeszuletek_2_sl.jpg

1) Príprava miesta montáže:

- Odborníci vykonali v okolí vane obkladačské práce na stene i na podlahe.
- Pokiaľ chcete masážnu vaňu umiestniť do rohu, skontrolovali ste, či roh zachováva pravý uhol až do bodov, kde sa končí dĺžka a šírka vane (ostrý alebo tupý uhol môže spôsobiť problém tesnenia v mieste styku obkladačiek s telesom vane).
- Presvedčili ste sa, že objednaná vaňa sa vmestí cez dvere do kúpeľne.

Dobrá rada:

(Je účelné kúpiť si masážnu vaňu spolu s čelným panelom, takto pri údržbe alebo prípadnej oprave bude ľahký prístup k strojnej časti vane. Pokiaľ bude masážna vaňa zabudovaná, pri prípadnej oprave treba bezpodmienečne zabezpečiť 100%-ný prístup k vani. Pokiaľ strojná časť vane nebude prístupná, náklady za búranie a za vrátenie do pôvodného stavu bude znášať kupujúci. Obklad steny nesmie presahovať cez okraj masážnej vane a vaňa nesmie byť zapustená do steny, v takom prípade totiž nie je možné uplatňovať si záruku! Plochy za a pod vaňou sa kvôli ľahšiemu udržiavaniu čistoty a zo zdravotných dôvodov odporúča obložiť). 

2, Elektrická pripravenosť:

- Nechali ste si vybudovať elektrický obvod chránený 30 mA-ovým odpojovacím relé (ochranným relé proti dotyku), na ktorý nie je napojený nijaký iný spotrebič. Tento ochranný spínač nesmie byť v jednej miestnosti s vaňou.
- Za telesom vane je zabezpečený výstup medeného vodiča prierezu 3x1,5 mms pevným ukotvením, ktorého dĺžka je minimálne 1,5 m.
- Každý elektrický spotrebič, kovovú konštrukciu (vodovodné potrubie, odtok, kovovú konštrukciu podlahového odtoku atď.) ako aj ochranné kolíky elektrických zásuviek
v okruhu 2,4 m od vane ste kovovo spojili pomocou miestnej siete na zrovnanie potenciálu.
- POZOR! Pri elektrickom zapojení je použitie zástrčiek prísne ZAKÁZANÉ! 

POZOR! Pre našich kolegov vykonávajúcich uvedenie vane do prevádzky musí byť stále zabezpečený prívod vody a elektrického prúdu.

3, Vodovodné vývody:

Vývody k masážnym vaniam sú totožné s vodovodnými vývodmi podľa normy. Je zabezpečený odtokový prípoj priemeru 40 alebo 50 mm s prihliadnutím na umiestnenie odtoku vo vani. Je zabezpečená nástenná batéria pre napúšťanie vane, ktorá pri uvádzaní vane do prevádzky môže zabezpečiť aspoň studenú vodu pre skúšobnú prevádzku. Pokiaľ ste si k vani objednali batériu namontovateľnú na okraj vane, musíte vykonať tieto prípravy: 1. vezmite do úvahy polohu batérie na telese vane a pripravte na ideálnom mieste za vaňou výstupy pre 1/2"-ový otvárací-uzatvárací rohový ventil tak, aby ho inštalatéri vane mohli zapojiť.

 

Ponuku masážnych systémov som si prečítal a prezrel


Späť

Galéria

Povedali o nás

Nedávno sme si kúpili do nového domu Vašu vaňu M-Acryl Amanda 180x180 s masážnym systémom Wellness Premium. Veľmi ju máme radi, môj manžel aj ja sme schopní relaxovať v nej každý večer hoci aj hodinu! Hana Gubik, Komarno

Nikdy som si nemyslela, že raz sa do mojej malilinkej kúpeľne predsa len vmestí vaňa.Z rozmerových dôvodov mám teraz chutnú malú vaňu 120x120 cm, do ktorej si deň čo deň sadám s radosťou.Alina Mikle, Galanta